eletter
LTC
Datacenter
cockpit60
HDC
ร้องเรียน
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา

นายแพทย์ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา
ข้อมูลส่วนตัว
ผลงาน
ติดต่อ
ทำเนียบผู้บริหาร
นายแพทย์ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา
26 ม.ค. 60 ถึง ปัจจุบัน
ขึ้นด้านบน