eletter
LTC
Datacenter
cockpit60
HDC
ร้องเรียน

77/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธันวาคม 2560 10:40    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลเซกา    อ่าน 59  

ขึ้นด้านบน