QANURSE
eletter
LTC
Datacenter
HDC
ร้องเรียน

74/60 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภุณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ จากแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธันวาคม 2560 11:51    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลเซกา    อ่าน 77   มีการแก้ไข  

ขึ้นด้านบน