QANURSE
eletter
LTC
Datacenter
HDC
ร้องเรียน

6/60 : โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่สนับสนุนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
30 มีนาคม 2560 11:59    ประกาศทั่วไป    งานทันตกรรม    อ่าน 143  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้โรงพยาบาลตำรวจจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่ประชาชน ในเขต จังหวัดบึงกาฬ
โดยที่จะมีการออกหน่วยในเขตพื้นที่เซกา ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ดังนี้
1.บ้านดงสาร ม.6 ต.ซาง
2.บ้านห้วยเรือ ม.9 ต.เซกา
3.บ้านท่ากกแดง ม.9 ต.หนองทุ่ม
จึงประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้ เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการในช่วงวันดังกล่าว
ขึ้นด้านบน