QANURSE
eletter
LTC
Datacenter
HDC
ร้องเรียน

22/60 : ประชาสัมพันธ์ ขอความรวมมือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซกาทุกท่าน
2 พฤษภาคม 2560 10:46    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลเซกา    อ่าน 134  

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซกาทุกท่าน ในการตอบแบบสอบถาม การวัดความสุขด้วยตนเอง(HAPPINOMETER)โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นด้านบน